Témata

Jde v životě ještě o víc?

Kdo je Ježíš?

Proč Ježíš zemřel?

Jak získat víru?

Proč a jak se modlit?

Proč a jak číst Bibli?

Jak nás Bůh vede?

Proč a jak mluvit s druhými lidmi o víře?

Víkend

Kdo je Duch Svatý?
Co Svatý Duch dělá?
Jak můžeme být naplněni Duchem Svatým?

Jak odolat zlému?

Uzdravuje Bůh i dnes?

A co Církev?

Jak prožít zbytek života co nejlépe?