Jak probíhá setkání

Každé setkání trvá cca 2 hodiny a má pevnou základní strukturu.

V režimu online plánujeme každé setkání cca 1 hodinu. Jelikož se vynechává společné jídlo, písničkové předěly a promluva bývá kratší. Nejdůležitější částí je totiž společná diskuse.

Společné jídlopasta-711673_640

Při společné večeři je příležitost k vzájemnému seznámení a popovídání.

Promluva

Promluva rozebírá vybrané téma a nastoluje případné otázky.

Diskuselecture-at-stanford

Po promluvě následuje diskuse. Je zde prostor pro sdílení názorů a kladení otázek. Účastníci si vzájemně naslouchají, zamýšlejí se nad daným tématem, vyjadřují své názory. Žádná otázka zde není tabu.