Z historie kurzu

Z historie kurzu (převzato z www.kurzyalfa.cz)

htbKurzy Alfa vznikly na konci sedmdesátých let dvacátého století ve sboru anglikánské církve Holy Trinity Brompton ( Nejsvětější Trojice) v Londýně jako vzdělávací kurz pro nově obrácené křesťany.

Tehdejší představený sboru Charles Marnham během  nich zval konvertity k povídání o křesťanství a diskusím nad biblí. Setkání bylo spojeno s obědem. Jeho nástupce, vikář John Irvin, v roce 1981  kurz upravil do deseti lekcí a přidal víkend o Duchu svatém.

Od roku 1985, pod vedením vikáře Nickyho Lee, se kurzy rozrůstaly a účastníci se scházeli již pravidelně každý týden. Nicky Lee se svojí manželkou se dnes věnuje pořádání kurzu „Manželské večery“, jehož smyslem je upevňovat a povzbuzovat manželství zúčastněných párů.

V roce 1990 se pořádání kurzů začal věnovat anglikánský vikář Nicky Gumbel, který zjistil, že se kurzu účastní i lidé, kteří nejsou křesťany, víru teprve hledají, ale mají mnoho otázek, na něž hledají odpovědi. Uvědomil si obrovský potenciál, který takovýto program má. Pokusil se tedy obsah kurzů upravit tak, aby témata odpovídala požadavkům hledajících, provedl některé organizační změny a dal kurzům Alfa víceméně současnou podobu. Od té doby probíhají ve farnosti Holy Trinity Brompton v Londýně kurzy bez přerušení, jeden navazuje na druhý.

htbserviceProč název Alfa?

Tuto otázku nám položilo již mnoho lidí. Mnozí si spojují výraz Alfa s jinými, často nekřesťanskými duchovními aktivitami.

Pán Ježíš o sobě v knize Zjevení 21,6 řekl: „Já jsem Alfa i Omega – první i poslední.“ Právě toto se promítá do názvu kurzů, které mají být počátkem hledání Boha. Začátkem cesty, na níž je možné setkat se s živým Ježíšem, přijmout ho jako svého osobního  Krále a Spasitele. Nalézt v Něm přítele.

Tato cesta poznávání pak pokračuje celý život a vrcholí setkáním s Bohem na konci naší životní pouti. Proto se kurz nejmenuje Alfa a Omega, ale jen Alfa.

Kdy přišly kurzy do naší země a jak tu fungují?

V roce 1995 navštívil Dan Drápal, pastor sboru Křesťanské společenství Praha, konferenci Alfy ve farnosti Holy Trinity Brompton v Londýně. a vlastní oči viděl, jak se do již téměř  pusté a opuštěné farnosti anglikánské církve vrátil duchovní život. Nové společenství vzniklo a rostlo v místním kostele díky kurzům Alfa. Zalíbila se mu tato myšlenka a způsob šíření dobré zprávy o Ježíši Kristu a po svém návratu do České republiky začal spolu s dalšími křesťany pracovat na rozjezdu stejných kurzů i u nás.

Na podzim 1997 se v Praze konal první seminář o tom, jak kurz Alfa uspořádat. Historicky první kurz Alfa v ČR proběhl pod vedením Tomáše Dittricha ve sboru KS Praha na jaře 1998. Křesťanská misijní společnost začala postupně vydávat materiály o kurzech Alfa a pořádat pravidelné semináře. V roce 2002 pak vznikla Česká kancelář kurzů Alfa. V jejím čele dnes stojí Ing. Miloš Poborský, který spolupracuje s Radou kurzů Alfa.

Myšlenka tohoto způsobu nové evangelizace se rychle rozšířila i do dalších denominací i krajů v naší zemi. Dnes kurzy pořádají tyto církve: Apoštolská církev, Armáda spásy, Bratrská jednota baptistů, Církev adventistů sedmého dne, Církev bratrská, Církev československá husitská, Evangelická církev metodistická, Jednota bratrská, Křesťanské společenství, římskokatolická církev, Slovo života a několik dalších nedenominačních sborů. Všechny církve používají stejné materiály, a provádějí drobnější úpravy, jen když je to vhodné s ohledem na místní poměry. To dává kurzům jednoznačně ekumenický charakter.

Podle posledních informací probíhá v současnosti ve světě  kolem 60 000 kurzů ve 176 zemích světa, materiály jsou přeloženy do 112 světových jazyků a do letošního roku prošlo Alfou asi 19 milionů účastníků.

Od roku 1997 asi 190 společenství uspořádalo v České republice kurz Alfa alespoň jednou a v sedmdesáti společenstvích používají kurz Alfa jako jednu z pravidelných evangelizačních aktivit.

V katolické církvi zaznamenaly kurzy také velký ohlas. V tuto chvíli běží kurzy v tisícovkách katolických farností ve více než 65 zemích. Také u nás mají podporu ze strany kněží a biskupů a v naší zemi v tuto chvíli pořádá kurz asi 25 katolických farností.